Privatumo politika

UAB „Audito ir apskaitos biuras“ vykdydama savo veiklą renka ir saugo tam tikrų tipų Asmens duomenis vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir nacionaliniais teisės aktais. Bendrovės asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustatytą Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, Įmonės darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis, organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones numato 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 706 patvirtinta UAB „Audito ir apskaitos biuras “ privatumo politika ir kiti susiję dokumentai.

Su bendrovės privatumo politika susipažinti galite čia:

Privatumo politika